Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435939    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Strona główna
Aktualności

Akty prawne

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Archiwum

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Akty prawne


PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA
Uchwała nr IV/20/99


STATUT
Uchwała nr XXVIII/162/2017

Statut PCPR


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Uchwała do regulaminu

Regulamin organizacyjny


USTAWY
Ustawa o pomocy społecznej
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej

DZIENNIKI USTAW

MONITORY POLSKIE


  Opracowanie: webmaster