Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435929    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Strona główna
Aktualności

Akty prawne

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Archiwum

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Archiwum


ROK 2011

ROK 2010

ROK 2009

ROK 2008

ROK 2011


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje o sposobie przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.pobierz plik PDF
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim"pobierz plik PDF
Serdecznie zapraszamy osoby samotne, małżeństwa zainteresowane rodzicielstwem zastępczym, adopcją oraz rodziną zaprzyjaźnioną. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży wraz ze Współorganizatorami Miejskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Fundacją Centrala Młodych Chodzieskim Domem Kultury informują, że w dniu 28 maja 2011r. w godzinach od 11.00 do 17.00 na terenie Chodzieskiego Domu Kultury w Chodzieży odbędzie się
"AKADEMIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO", poświęcona promocji opieki zastępczej. "STAWIAMY NA RODZINĘ"

pobierz plik PDFSprawozdanie z realizacji projektu "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za 2010 rok.


pobierz plik PDF
ROK 2010


Program "PEGAZ 2010"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił Program "PEGAZ 2010" w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się jedynie w obszarach C i D.

Obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu.
Obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia lub pokrycia kosztów niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.
Adresatami programu są:
 1. pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesna dysfunkcją jednej kończyny lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności lub równoważne.
 2. niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 18 lat, u których dysfunkcja obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej kończyny lub obu kończyn górnych, uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim ręcznym, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności .
Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie oddziału PFRON przy ulicy Lindego 4 w Poznaniu w następujących terminach:
 • Obszar C - od 24 września do 11 października 2010
 • Obszar D - w trybie ciągłym nie później jednak niż do 15 listopada danego roku.
Informujemy także, iż pełna treść procedur realizacji programu dostępna jest na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Wnioski dostępne są w punkcie informacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

Jednocześnie informujemy, iż PFRON nie planuje realizacji w 2010 roku programu PEGAZ 2010 w obszarach:
- Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
- Obszar B - pomoc w zakupie podstawowego wraz z oprogramowaniem specjalistycznego sprzętu komputerowego,
- Obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
"PROGRAM STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych"


Program "Student II" realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i adresowany do osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), uczących się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym w szkołach wyższych lub policealnych.
Przyznane w ramach tego programu dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty:
 • opłaty za naukę,
 • zakwaterowanie (w przypadku nauki poza miejscem zamieszkania),
 • uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienia sprawności fizycznej lub psychicznej,
 • zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę (w tym komputerowych programów edukacyjnych),
 • wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,
 • dojazdy,
 • koszty związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament).
Wnioski o dofinansowanie nauki w szkole/uczelni, w danym roku akademickim (szkolnym) należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby uczelni w terminie od 20 września do 15 października każdego roku realizacji programu.
Wnioskodawcy, którzy nie złożą wniosku ww. terminie mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku akademickiego w terminie od 1 lutego do 28 lutego każdego roku realizacji programu. Informujemy, iż pełna treść procedur realizacji programu "STUDENT II" dostępna jest na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. W przypadku pytań prosimy skontaktować się z pracownikami Oddziału Wielkopolskiego PFRON, pod nr tel.: 061-666-46-03 (04 lub 05).

Wnioski są dostępne w Punkcie Informacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.

II POWIATOWA PARASPARTAKIADA CHODZIEŻ 2010
11 września 2010 roku w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży odbyła się II Powiatowa Paraspartakiada Chodzież 2010.

Szczegółowe relacje tutaj
Projekt "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. realizuje projekt systemowy pn. "Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim".

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 35 osób niepełnosprawnych i 8 osób usamodzielnianych - wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu chodzieskiego.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt zakłada realizację działań odrębnie dla 2 grup Beneficjentów Ostatecznych.

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych:
 • BADANIA LEKARSKIE,
 • TURNUS REHABILITACYJNY,
 • ZABIEGI REHABILITACYJNE,
 • KURS KOMPUTEROWY,
Działania skierowane do osób usamodzielnianych:
 • WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE "JESTEM - MOGĘ - CHCĘ",
 • SKIEROWANIE I SFINANSOWANIE KOREPETYCJI,
 • OBÓZ AKTYWNEJ INTEGRACJI,
 • KURSY / SZKOLENIA,

XI OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POD HASŁEM "SPORT DRZEMIE W KAŻDYM Z NAS" oraz VIII WOJEWÓDZKA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


26 maja 2010 r.
w Przygodzicach odbyła się
XI OGÓLNOPOLSKA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POD HASŁEM "SPORT DRZEMIE W KAŻDYM Z NAS" oraz VIII WOJEWÓDZKA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szczegółowe relacje tutaj"NOWE KWALIFIKACJE. NOWY START"


Stowarzyszenie Na Górze w Chodzieży oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zapraszają: osoby niepełnosprawne, niezatrudnione - bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku od 15 do 64 lat do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie: "NOWE KWALIFIKACJE. NOWY START"

Szczegółowe informacje dotyczące projektu

Realizacja projektu zostaje przedłużona do dnia 30 czerwca 2010r.ROK 2009


"PROGRAM STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" .


Program "Student II" realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i adresowany do osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), uczących się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym w szkołach wyższych lub policealnych.
Przyznane w ramach tego programu dofinansowanie może obejmować w szczególności następujące koszty:
- opłaty za naukę,
- zakwaterowanie (w przypadku nauki poza miejscem zamieszkania),
- uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienia sprawności fizycznej lub psychicznej,
- zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę (w tym komputerowych programów edukacyjnych),
- wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,
- dojazdy,
- koszty związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),
Wnioski o dofinansowanie nauki w szkole/uczelni, w danym roku akademickim (szkolnym) należy składać w siedzibie Oddziału PFRON, właściwego terytorialnie dla siedziby uczelni w terminie od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu.
Wnioskodawcy, którzy nie złożą wniosku ww. terminie mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku akademickiego w terminie od 1 lutego do 28 lutego każdego roku realizacji programu.
Informujemy, iż pełna treść procedur realizacji programu "STUDENT II" dostępna jest na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl. W przypadku pytań prosimy skontaktować się z pracownikami Oddziału Wielkopolskiego PFRON, pod nr tel.: 061-843-55-16 (-17 lub -18) wew.22.
Wnioski są dostępne w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.


I POWIATOWA PARASPARTAKIADA CHODZIEŻ 2009 r.
12 września 2009 r.
w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży odbyła się
I Powiatowa Paraspartakiada Chodzież 2009.

Szczegółowe relacje z ParaspartakiadyI POWIATOWA PARASPARTAKIADA "CHODZIEŻ 2009"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży organizuje 12 września 2009 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży, ul. Wyszyńskiego I Powiatową Paraskpartakiadę "Chodzież 2009".
Celem paraspartiakiady jest:

- popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych,
- rehabilitacja i podnoszenie sprawności fizycznej,
- aktywizacja osób niepełnosprawnych,
- integracja środowiska osób niepełnosprawnych.

W ramach spartakiady osoby niepełnosprawne uczestniczyć będą w różnego rodzaju konkurencjach sportowych dostosowanych do stopnia niepełnosprawności.
Zwycięzcy konkurencji sportowych otrzymają medale, dyplomy a wszystkie organizacje pozarządowe puchary.
Niespodzianką będzie pokaz gry w rugby przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji z Poznania.
Już teraz zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu powiatu chodzieskiego do wzięcia udziału w konkurencjach:

KOBIETY
- rzut piłką lekarską w tył,
- strzały do bramki,
- rowerek treningowy na czas,
- bieg na 60 metrów,
- rzut piłką do kosza,
- rzut ringiem na pal
MĘŻCZYŹNI
- rzut piłką lekarska w tył,
- strzały do bramki,
- rowerek treningowy na czas,
- bieg na 60 metrów,
- rzut piłką do kosza,
- rzut ringiem na pal
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE
- rzut woreczkiem do celu,
- tor przeszkód,
- turniej gry w ping ponga
- kręgle,
- rzut ringiem na pal
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA WÓZKACH
- rzut ringiem na pal,
- rzut piłeczką do kosza na ziemi,
- rzut lotkami do tarczy,
- wyścig na 60 metrów.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Centrum.
Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr telefonu (067) 28-11-670 wew. 73, 83.
O dalszych działaniach podejmowanych w ramach paraspartakiady będziemy informowali na stronie www.


APEL DO RODZIN


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży poszukuje chętnych osób pragnących zaopiekować się dziećmi znajdującymi się w ciężkiej sytuacji rodzinnej. Na terenie naszego powiatu funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których przebywa aktualnie 60 dzieci. Ponadto niemal każdego dnia zdarzają się sytuacje, gdy trzeba w nich umieścić kolejne dzieci, często bardzo małe. Pomimo doznanych wielu krzywd i upokorzeń ze strony własnych rodziców, pragną one jak najszybciej powrócić do domu rodzinnego. Jednakże w wielu przypadkach możliwość ich powrotu jest bardzo nikła. W większości są więc skazane na pobyt w placówce do momentu uzyskania pełnoletności. Nie znają więc normalnego rodzinnego życia - wspólnych zabaw z rodzicami, czasu poświęconego na rozmowy, możliwości przytulenia się czy zwierzenia. Na terenie powiatu chodzieskiego funkcjonuje aktualnie około 45 rodzin zastępczych, które opiekują się 57 dziećmi. Jednakże nadal jest wiele dzieci, które czekają na ludzi dobrego serca. Apelujemy więc do wszystkich, którzy chcieliby obdarzyć miłością dzieci potrzebujące. Kandydaci powinni spełniać kilka warunków:

 • posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej,
 • posiadać pełną władzę rodzicielską w stosunku do swoich dzieci,
 • wywiązywać się z obowiązku łożenia na utrzymanie osób najbliższych,
 • nie chorować na chorobę uniemożliwiającą sprawowanie właściwej opieki nad dzieckiem,
 • mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
 • uzyskać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie.


 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ze swojej strony oferuje pomoc finansową, prawną i psychologiczną. Blizsze informacje znaleźć można również na stronie internetowej - www.pcprchodziez.pl Zainteresowanych prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, przy ulicy Wiosny Ludów 14A tel. 067 2811670, e-mail:pcprchodziez@neostrada.pl
  ROK 2008


  "Razem przeciw wykluczeniu. Partnerstwo MOPS i PCPR Chodzież dla integracji społecznej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Pobierz plik PDF


  KAPITAŁ DZIĘKI PARTNERSTWU
  Pobierz plik PDF


    Opracowanie: webmaster