Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Piątek, 14 Maja 2021    Liczba odwiedzin: 439378    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Informacje
Budżet

Sprawozdania

Programy/Strategie

Budżet


Planowane dochody i wydatki jednostki w roku 2020

Dochody: 1 557 560,00zł., w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 4 600,00zł.
- opłaty za wydanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 50,00zł.
- wpływy z usług

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 30 400,00zł.
- wpływy za obsługę zadań

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 481 680,00zł.
- wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- wpływy z tytułu odpłatności gmin i na podstawie porozumień

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 1 040 830,00zł.
- wpływy od rodziców z tytułu opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- wpływy z tytułu odpłatności gmin i na podstawie porozumień

Wydatki: 2 970 463,00zł., w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 170 081,00zł.
- wynagrodzenia pracowników i na bieżącą działalność Zespołu

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 250,00zł.
- na działalność Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 577 083,00zł.
- wynagrodzenia pracowników i na bieżącą działalność pcpr

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 1 801 296,00zł.
- na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, utrzymanie rodzin zawodowych, zakup usług
- wynagrodzenia i działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
- świadczenia 500+

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 421 753,00zł.
- świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- świadczenia 500+
- zakup usług od innych jednostekDochody i Wydatki jednostki w roku 2019

Dochody: 1 287 427,46zł., w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 6 142,00zł.
- opłaty za wydanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 259,02zł.
- wpływy z usług, egzekucji, różnych dochodów

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 31 760,00zł.
- wpływy za obsługę zadań

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 444 046,17zł.
- wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetki
- wpływy z tytułu odpłatności gmin i na podstawie porozumień, odsetki
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 804 588,90zł.
- wpływy od rodziców z tytułu opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetki
- wpływy z tytułu odpłatności gmin i na podstawie porozumień, odsetki
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich

Rozdział 75814 Odsetki od rachunków bankowych: 631,37zł.

Wydatki: 2 863 444,87zł., w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 250 125,76zł.
- wynagrodzenia pracowników i na bieżącą działalność Zespołu

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 250,00zł.
- na działalność Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 583 684,05zł.
- wynagrodzenia pracowników i na bieżącą działalność pcpr oraz zadnie remontowe

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 1 834 391,92zł.
- na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, utrzymanie rodzin zawodowych, zakup usług
- wynagrodzenia i działalność koordynatorów rodzin zastępczych
- świadczenie 500+

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 155 583,14zł.
- świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakup usług
- świadczenie 500+

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 28 210zł.
- świadczenia "Dobry Start" oraz ich obsługa

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 11 200,00zł.
- program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy

Dochody i Wydatki jednostki w roku 2018

Dochody: 1 189 400,25zł., w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 4 824zł.

- opłaty za wydanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 317,86zł.
- wpływy z usług, egzekucji, różnych dochodów

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 29 052,00zł.
- wpływy za obsługę zadań

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 353 236,09zł.
- wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetki
- wpływy z tytułu odpłatności gmin i na podstawie porozumień, odsetki
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 801 358,45zł.
- wpływy od rodziców z tytułu opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, odsetki
- wpływy z tytułu odpłatności gmin i na podstawie porozumień, odsetki
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich

Rozdział 75814 Odsetki od rachunków bankowych: 611,85zł.
Wydatki: 3 030 678,05zł., w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 209 734,67zł.

- wynagrodzenia pracowników i na bieżącą działalność Zespołu

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 601 047,93zł.
- na realizację projektu z EFS pn. : "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"
- na działalność Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 520 139,72zł.
- wynagrodzenia pracowników i na bieżącą działalność pcpr oraz zadnie remontowe

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 1 577 082,90zł.
- na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, utrzymanie rodzin zawodowych, zakup usług
- wynagrodzenia i działalność koordynatorów rodzin zastępczych
- szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 94 152,83zł.
- świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakup usług

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny: 28 520zł.
- świadczenia " Dobry Start" oraz ich obsługa

Planowane dochody i wydatki jednostki w roku 2019

Dochody: 1 374 775,00zł., w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 3 745,00zł.

- opłaty za wydanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 50,00zł.
- wpływy z usług

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 29 060,00zł.
- wpływy za obsługę zadań

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 461 490,00zł.
- wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- wpływy z tytułu odpłatności gmin i na podstawie porozumień

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 880 430,00zł.
- wpływy od rodziców z tytułu opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- wpływy z tytułu odpłatności gmin i na podstawie porozumień

Wydatki: 2 536 847,00zł., w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 197 973,00zł.
- wynagrodzenia pracowników i na bieżącą działalność Zespołu

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 250,00zł.
- na działalność Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 571 136,00zł.
- wynagrodzenia pracowników i na bieżącą działalność pcpr

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 1 719 488,00zł.
- na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, utrzymanie rodzin zawodowych, zakup usług
- wynagrodzenia i działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 48 000,00zł.
- świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.


Planowane dochody i wydatki jednostki w roku 2018

Dochody: 1 074 713,00zł., w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 3 683,00zł.
- opłaty za wydanie kart parkingowych oraz duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 150,00zł.
- wpływy z usług

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 29 860,00zł.
- wpływy za obsługę zadań

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 306 860,00zł.
- wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- wpływy z tytułu odpłatności gmin i na podstawie porozumień

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 734 160,00zł.
- wpływy od rodziców z tytułu opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
- wpływy z tytułu odpłatności gmin i na podstawie porozumień

Wydatki: 2 775 055,17zł., w tym:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności: 164 200,00zł.
- wynagrodzenia pracowników i na bieżącą działalność Zespołu

Rozdział 85395 Pozostała działalność: 515 006,17zł.
- na realizację projektu z EFS pn. : "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"
- na działalność Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie: 494 497,00zł.
- wynagrodzenia pracowników i na bieżącą działalność pcpr

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze: 1 527 472,00zł.
- na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, utrzymanie rodzin zawodowych, zakup usług
- wynagrodzenia i działalność koordynatorów rodzin zastępczych

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 73 880,00zł.
- świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakup usług

  Opracowanie: webmaster