Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435931    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Osoby niepełnosprawne
Turnusy rehabilitacyjne

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny

Bariery architektoniczne

Bariery techniczne

Bariery w komunikowaniu się

Aktywny samorząd

Sport, kultura, turystyka i rekreacja

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu chodzieskiego

Przydatne strony Internetowe

Moduł III

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami
PFRON rozpoczął program pt. "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami".
Projekt ten ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w czasie epidemii. Powyższy program przeznaczony jest dla:
  • podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej,
  • organizacji pozarządowych mających podpisane z PFRON umowy na realizację w 2020 roku zadań zleconych na podstawie art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - kierunek pomocy 1 i 2.
Środki finansowe uzyskane w formie grantu należy przeznaczyć na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.
Program musi mieścić się w przedziale od 1 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku i nie może być dłuższy niż 63 dni robocze przy czym dopuszcza się przerwy w okresie wsparcia.
Wnioski należy wypełnić w wersji elektronicznej i przesłać na adres bezpieczne@pfron.org.pl pisząc w tytule wiadomości: WNIOSEK.
Ostateczny termin składania wniosków do 31 sierpnia br. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl
  Opracowanie: webmaster