Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Piątek, 14 Maja 2021    Liczba odwiedzin: 439375    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Dom Dziecka w Szamocinie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Rodzina" w Szamocinie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Studźcach

Dom Dziecka w Szamocinie


Dom Dziecka
ul. Staszica 4
64-820 Szamocin
tel. 67 283 32 34

Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo - wychowawczą, w której dzieci mogą przebywać do momentu uzyskania pełnoletniości, a po jej uzyskaniu, do 25 roku życia, pod warunkiem, że się uczą. Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka lub wniosek rodziców albo opiekunów.
Dom Dziecka dysponuje 30 miejscami

GŁÓWNE ZADANIA:
  • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
  • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
  • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej;
  • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
  • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
  • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.


Średni miesięczny wydatek na utrzymanie wychowanka w placówce w roku 2020 wynosi: 6 633,38 zł.
  Opracowanie: webmaster