Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435960    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
DPS
Dom Pomocy Społecznej
ul. Ujska 47
64 - 800 Chodzież
tel. 67 28 21 409

www.dpschodziez.pl


Na terenie powiatu chodzieskiego funkcjonuje dom pomocy społecznej, który istnieje od kwietnia 1964 roku. Jest to dom dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponuje 120 miejscami. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży na wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży oraz na podstawie decyzji kierującej wydanej przez gminę właściwą dla tej osoby, wpisuje osobę na listę oczekujących lub w przypadku wolnych miejsc - wydaje decyzję umieszczającą.
Dom w zakresie potrzeb bytowych i opiekuńczych zapewnia:
  • miejsce zamieszkania,
  • wyżywienie,
  • odzież i obuwie,
  • utrzymanie czystości,
  • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • pielęgnacji,
  • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

Sposób funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.964 ze zm.)

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży w roku 2020 wynosi 3 633,64 zł.

  Opracowanie: webmaster