Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435957    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Strona główna
Aktualności

Akty prawne

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Archiwum

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"INFORMACJA O PROJEKCIE

Informacja o projekcie


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIA
Zarządzenie nr 5/2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"Zarządzenie - PLIK PDF DO POBRANIARegulamin - PLIK PDF DO POBRANIAZałączniki PCPR - PLIK PDF DO POBRANIAZałączniki MOPS - PLIK PDF DO POBRANIA
Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia

w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KWIECIEŃ 2017

Harmonogram Kwiecień 2017 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - MAJ 2017

Harmonogram Maj 2017 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM USŁUG ASYSTENCKICH DLA 33 BENEFICJENTÓW PROJEKTU CZERWIEC 2017 - GRUDZIEŃ 2018

Harmonogram Czerwiec 2017 - Grudzień 2018 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM USŁUG REHABILITANTA/FIZJOTERAPEUTY DLA 33 UCZESTNIKÓW PROJEKTU LIPIEC 2017 - GRUDZIEŃ 2018

Harmonogram Lipiec 2017 - Grudzień 2018 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA - Akademia Rodzicielstwa Zastępczego - SIERPIEŃ 2017

Harmonogram Sierpień 2017 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA 33 UCZESTNIKÓW PROJEKTU SIERPIEŃ 2017 - GRUDZIEŃ 2018

Harmonogram Sierpień 2017 - Grudzień 2018 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM SZKOLENIE PRZYWRACAJĄCE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU - OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WRZESIEŃ 2017

Harmonogram Wrzesień 2017 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA - Zadanie 1 Poprawa dostępu do usług społecznych w ramach działań PCPR Chodzież - WRZESIEŃ 2017

Harmonogram Wrzesień 2017 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM SPECJALISTYCZNEGO GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN - PAŹDZIERNIK 2017

Harmonogram Październik 2017 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA - Zadanie 1 Poprawa dostępu do usług społecznych w ramach działań PCPR Chodzież - PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2017

Harmonogram PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2017 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA - Zadanie 1 Poprawa dostępu do usług społecznych w ramach działań PCPR Chodzież - STYCZEŃ-LUTY 2018

Harmonogram STYCZEŃ-LUTY 2018 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA - Zadanie 1 Poprawa dostępu do usług społecznych w ramach działań PCPR Chodzież - MARZEC 2018

Harmonogram MARZEC 2018 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA - Zadanie 1 Poprawa dostępu do usług społecznych w ramach działań PCPR Chodzież: KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018

Harmonogram KWIECIEŃ - CZERWIEC 2018 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA - SZKOLENIE PRZYWRACAJĄCE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU - OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - CZERWIEC 2018, LIPIEC 2018

Harmonogram CZERWIEC - LIPIEC 2018 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA - Zadanie 1 Poprawa dostępu do usług społecznych w ramach działań PCPR Chodzież - WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2018

Harmonogram WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2018 - PLIK PDF DO POBRANIA


HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA - PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU - OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PAŹDZIERNIK 2018

Harmonogram PAŹDZIERNIK 2018 - PLIK PDF DO POBRANIA
Informacja - trwałość projektu


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIAInformacja
o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektuSZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIA
ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytanie ofertowe NR 7/WRPO/7.2.1/2018/A (Konkurencyjność) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe oraz załączniki - PLIK ZIP DO POBRANIAINFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA - PLIK PDF DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe NR 7/WRPO/7.2.1/2018/RR (Rozeznanie rynku) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe oraz załączniki - PLIK ZIP DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe NR 6/WRPO/7.2.1/2018/A (Konkurencyjność) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe oraz załączniki - PLIK ZIP DO POBRANIAINFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA - PLIK PDF DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe NR 5/WRPO/7.2.1/2017/A (Konkurencyjność) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe oraz załączniki od 1 do 10 - PLIK ZIP DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe NR 4/WRPO/7.2.1/2017/RR (Rozeznanie rynku) z dnia 14.09.2017 do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe, załącznik nr1 i nr2 - PLIK PDF DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe NR 5/WRPO/7.2.1/2017/RR (Rozeznanie rynku) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe, załącznik nr1 i nr2 - PLIK PDF DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe NR 4/WRPO/7.2.1/2017/RR (Rozeznanie rynku) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe, załącznik nr1 i nr2 - PLIK PDF DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe NR 3/WRPO/7.2.1/2017/RR (Rozeznanie rynku) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe, załącznik nr1 i nr2 - PLIK PDF DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe NR 4/WRPO/7.2.1/2017/A (Konkurencyjność) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe - PLIK PDF DO POBRANIAFormularz_ofertowy_zal_nr_1 - PLIK PDF DO POBRANIAoswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_2 - PLIK PDF DO POBRANIAoswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_3 - PLIK PDF DO POBRANIAINFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA - PLIK JPG DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe NR 3/WRPO/7.2.1/2017/A (Konkurencyjność) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe - PLIK PDF DO POBRANIAFormularz_ofertowy_zal_nr_1 - PLIK PDF DO POBRANIAoswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_2 - PLIK PDF DO POBRANIAoswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_3 - PLIK PDF DO POBRANIAINFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA - PLIK PDF DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe NR 2/WRPO/7.2.1/2017/A (Konkurencyjność) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe - PLIK PDF DO POBRANIAFormularz_ofertowy_zal_nr_1 - PLIK PDF DO POBRANIAoswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_2 - PLIK PDF DO POBRANIAoswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_3 - PLIK PDF DO POBRANIAINFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA - PLIK PDF DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe NR 2/WRPO/7.2.1/2017/RR do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe RR - PLIK PDF DO POBRANIArr_zalacznik_nr_1 - PLIK PDF DO POBRANIArr_zalacznik_nr_2 - PLIK PDF DO POBRANIAZapytanie ofertowe NR 1/WRPO/7.2.1/2017/RR (ROZEZNANIE RYNKU) do pobrania poniżej


(ROZEZNANIE RYNKU) - PLIK PDF DO POBRANIArr_zalacznik_nr_1 - PLIK PDF DO POBRANIArr_zalacznik_nr_2 - PLIK PDF DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe NR 1/WRPO/7.2.1/2017/A do pobrania poniżej


ogloszenie - PLIK PDF DO POBRANIAoswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_1 - PLIK PDF DO POBRANIAoswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_2 - PLIK PDF DO POBRANIAoswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_3 - PLIK PDF DO POBRANIAWyniki zapytania ofertowego - PLIK JPG DO POBRANIA  Opracowanie: webmaster