Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435959    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Strona główna
Aktualności

Akty prawne

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim"

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Archiwum

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"INFORMACJA O PROJEKCIEPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19”

Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Celem szczegółowym było zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez: zakup sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz środków ochrony indywidualnej.

W ramach projektu zakupiono:

- 93 laptopy

- 2 projektory multimedialne

- środki ochrony indywidulanej (16.000 – maseczek, 16.900 rękawiczek oraz 450 litrów płynu dezynfekcyjnego).

Całkowita wartość projektu wyniosła: 295.685,86 zł

Kwota dofinansowania: 249.204,04 zł,

w tym budżet państwa 46.481,82 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: 30 listopada 2020 roku
Informacja o projekcie "WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19"


SZCZEGÓŁY - PLIK PDF DO POBRANIA
ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY:
Zaproszenie do złożenia oferty NR 3 pz.0603/3/2020 do pobrania poniżej


Zaproszenie do złożenia oferty - PLIK PDF DO POBRANIAzałącznik_nr_1 - PLIK PDF DO POBRANIAzałącznik_nr_2 - PLIK PDF DO POBRANIAzałącznik_nr_3 - PLIK PDF DO POBRANIAINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK JPG DO POBRANIA

Zaproszenie do złożenia oferty NR 2 pz.0603/2/2020 do pobrania poniżej


Zaproszenie do złożenia oferty - PLIK PDF DO POBRANIAzałącznik_nr_2 - PLIK PDF DO POBRANIAzałącznik_nr_3 - PLIK PDF DO POBRANIAINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK JPG DO POBRANIA

Zaproszenie do złożenia oferty NR 1 pz.0603/1/2020 do pobrania poniżej


Zaproszenie do złożenia oferty - PLIK PDF DO POBRANIAzałącznik_nr_2 - PLIK PDF DO POBRANIAzałącznik_nr_3 - PLIK PDF DO POBRANIAINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK JPG DO POBRANIA  Opracowanie: webmaster