Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435941    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Rodziny zastępcze
Jak zostać rodziną zastępczą

Rodzaje rodzin zastępczych

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Świadczenia

Usamodzielnienia

Rodzaje rodzin zastępczych


Ustawa o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. wyróżnia następujące formy rodzinnej pieczy zastępczej:

 • rodziny zastępcze spokrewnione - tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
 • rodziny zastępcze niezawodowe - tworzą małżonkowie lub osoba niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów;
 • rodziny zastępcze zawodowe - tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
   Rodziny zawodowe dzielimy na:
  • zawodowe pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego;
  • zawodowe specjalistyczne.


Na terenie powiatu chodzieskiego (na dzień 11 maja 2018 r.) funkcjonuje:
 • 35 rodzin spokrewnionych, w których przebywa 50 dzieci,
 • 19 rodzin niezawodowych, w których przebywa 24 dzieci,
 • 1 rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa 2 dzieci.


  Opracowanie: webmaster