Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435918    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Dom Dziecka w Szamocinie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Rodzina" w Szamocinie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Studźcach

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Rodzina" w Szamocinie


Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "RODZINA"
ul. Staszica 3
64-820 Szamocin
tel. 67 283 32 34

Placówka opiekuńczo - wychowawcza "RODZINA" jest placówką typu socjalizacyjnego, dysponuje liczbą 8 miejsc socjalizacyjnych.
Celem Placówki jest:
  • zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
  • realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
  • umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba ,że sąd postanowi inaczej,
  • podejmowanie w celu powrotu dziecka do rodziny,
  • zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości,
  • zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
Średni miesięczny wydatek na utrzymanie wychowanka w placówce w roku 2020 wynosi: 7 079,91 zł
  Opracowanie: webmaster