Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435916    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Informacje
Budżet

Sprawozdania

Programy/Strategie

Sprawozdania


ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012

ROK 2011


ROK 2019


Bilans 2019


Pobierz plik PDF - BILANSRachunek zysków i strat


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIEZestawienie zmian w funduszu 2019


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIE
ROK 2018


Bilans 2018


Pobierz plik ZIP - SPRAWOZDANIERachunek zysków i strat za 2018


Pobierz plik ZIP - SPRAWOZDANIEZestawienie zmian w funduszu 2018


Pobierz plik ZIP - SPRAWOZDANIEOcena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Chodzieskim za 2018r


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIESprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2018 rok


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIESPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM NA LATA 2011-2020" ZA ROK 2018


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIEBilans za 2018 rok


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIERachunek zysków i strat za 2018 rok


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIEZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIE
ROK 2017


Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2017 rok


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIEOcena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Chodzieskim za 2017r.


Pobierz plik PDF - UchwałaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM NA LATA 2011-2020" ZA ROK 2017


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIE
ROK 2016


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM NA LATA 2011-2020" ZA ROK 2016


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIESprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2016 rok


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIEOcena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Chodzieskim za 2016r


Pobierz plik PDF - Uchwała
ROK 2015


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM NA LATA 2011-2020" ZA ROK 2015


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIESprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2015 rok


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIE (duży plik)Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Chodzieskim za 2015r


Pobierz plik PDF - Uchwała
ROK 2014


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM NA LATA 2011-2020" ZA ROK 2014


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIESprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży oraz Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2014 rok


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIEOcena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Chodzieskim za 2014r


Pobierz plik PDF - Uchwała
ROK 2013


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM NA LATA 2011-2020" ZA ROK 2013


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIE (duży plik)Uchwała w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu oceny zasobów pomocy społecznej wraz z załącznikiem


Pobierz plik JPG - UCHWAŁAPobierz plik PDF - ZAŁĄCZNIKSprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży za 2013 rok zgodnie z realizowanymi ustawami i programami.


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIE (duży plik)Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012


Pobierz plik PDF - OŚWIADCZENIE (duży plik)
ROK 2012


Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży za 2012 rok zgodnie z realizowanymi ustawami i programami.


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIE (duży plik)Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu chodzieskiego


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIEPobierz plik JPG - UCHWAŁASPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAN NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPARWNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM NA LATA 2011-2020" ZA ROK 2012


Pobierz plik PDF - SPRAWOZDANIE
ROK 2011


UCHWAŁA NR XV/121/2012
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia przedstawionej przez Zarząd Powiatu oceny zasobów pomocy społecznej

Pobierz plik PDF - UCHWAŁA


Pobierz plik PDF - ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁYSprawozdanie z działaności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży za rok 2011

Pobierz plik PDFSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
"POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPARWNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM NA LATA 2011-2020"
ZA ROK 2011

Pobierz plik PDF


  Opracowanie: webmaster