Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435944    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Osoby niepełnosprawne
Turnusy rehabilitacyjne

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjny

Bariery architektoniczne

Bariery techniczne

Bariery w komunikowaniu się

Aktywny samorząd

Sport, kultura, turystyka i rekreacja

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu chodzieskiego

Przydatne strony Internetowe

Moduł III

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Przydatne strony Internetowe


Strony internetowe


1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.pfron.org.pl

2. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

3. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.gov.pl

4. Wszystko o niepełnosprawności
www.niepelnosprawni.pl

5. Empatia - organizacja turnusów rehabilitacyjnych
https://empatia.mpips.gov.pl

6. Integracja Osób Niepełnosprawnych
www.integracja.org

7. Narodowy Fundusz Zdrowia
www.nfz.gov.pl

8. Polski Związek Niewidomych
www.pzn.org.pl

9. Polski Związek Głuchych
www.pzg.org.pl

  Opracowanie: webmaster