Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435917    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Dom Dziecka w Szamocinie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Rodzina" w Szamocinie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Studźcach

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Studźcach


Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Studźcach
Studźce 11
64-830 Margonin
tel. 67 349-40-40

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 jest placówką typu socjalizacyjnego, dysponuje 14 miejscami. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży wymagającym szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Do placówki przyjmowane są dzieci w sytuacji braku możliwości umieszczenia ich w rodzinnej pieczy zastępczej lub gdy z innych ważnych względów umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej nie jest zalecane. Umieszczenie dziecka w Placówce następuje na podstawie orzeczenia sądu.
Placówka jako instytucjonalna forma pieczy zastępczej zapewnia:
  • realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to możliwe - dążenie do przysposobienia dziecka,
  • Przygotowanie dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodzina i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i seperacji oraz zdobywania umiejętności społecznych,
  • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturowo - rekreacyjnych.

Średni miesięczny wydatek na utrzymanie wychowanka w placówce w roku 2020 wynosi: 5 034,95 zł
  Opracowanie: webmaster