Strona główna Kontakt Informacje Rodziny zastępcze Placówki opiekuńczo-wychowawcze Osoby niepełnosprawne Przemoc w rodzinie Poradnictwo DPS WTZ
 Wtorek, 13 Kwietnia 2021    Liczba odwiedzin: 435948    Ostatnia modyfikacja 21.12.2020 Pobierz darmowy czytnik PDF
WTZ


        Na terenie powiatu chodzieskiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży. Jest to jedyna na terenie powiatu chodzieskiego placówka typu dziennego, stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
        Warsztat Terapii Zajęciowej w Chodzieży powstał 1 września 1993 roku i mieści się przy ulicy Zdrojowej 14a. Prowadzony jest przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy. Jest to placówka o zasięgu ponadgminnym do której uczęszcza 39 osób niepełnosprawnych. Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Podopieczni warsztatu pod okiem instruktorów uczestniczą w zajęciach zgodnych z indywidulanym programem rehabilitacji i terapii. Czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
        Uczestnikami warsztatu mogą osoby, które posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawierające wskazanie do terapii zajęciowej.
Działalność placówki finansowana jest w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w 10% ze środków samorządu powiatowego.
Funkcjonowanie warsztatu terapii zajęciowej regulują następujące akty prawne:
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.


Więcej informacji
wtz.netbiz.pl


  Opracowanie: webmaster