Pozostałe z: Ważne Ogłoszenia

Ważne ogłoszenia

Ostatnie artykuły


 • Od 3 sierpnia 2021 r. rusza „Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 2021”

  PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIEW POWIECIE CHODZIESKIM Jednym z problemów współczesnej rodziny jest zjawisko przemocy w rodzinie. Osoby doznające przemocy w kręgu własnej rodziny z dużym trudem opowiadają o swojej sytuacji osobom z najbliższego…

 • Paczki żywnościowe dla osób niepełnosprawnych

  Od 2 sierpnia 2021 roku do 27 sierpnia 2021 roku rusza nabór na składanie wniosków o przyznanie pomocy żywnościowej. Wnioski o objęcie pomocą można składać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w Powiatowym Centrum…

 • Zostań rodzicem zastępczym

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieżyposzukuje kandydatów na rodziny zastępcze… Jeśli: czujesz potrzebę niesienia pomocy… pragniesz zapewnić bezpieczeństwo słabszym… jesteś wrażliwy na krzywdę dziecka…. pragniesz zdobyć nowe kwalifikacje… To szukamy właśnie Ciebie! Zapewniamy: bezpłatne…

 • oglosznie obraz tytułowy

  Rozporządzenie Rady Ministrów

  Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1917) od dnia 24 października…

 • rehabilitacja obraz do artykułu

  Bezpieczne WTZ – Komunikat

  Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął program pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, który dotyczy ochrony przed COVID-19.

 • COVID-19

  Ograniczenie wizyt w Jednostce

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży z uwagi na zapobieganie szerzeniu się wirusa COVID 19 prosi o ograniczenie wizyt w Jednostce. W przypadkach koniecznych proszę o udanie się doPunktu Informacyjnego pokój nr 1. O sposobie rozpatrzenia Państwa wniosków informować…


Menu Witryny