Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA ZAKUP, PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE 250 PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH DLA 250 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU PFRON MODUŁ IV –
„POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI”.

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Menu Witryny