Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Zdrojowa 14A
64-800 Chodzież
tel.: 67 2820 951

Strona internetowa: www.wtz.netbiz.pl


Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony jest przez Obywatelską Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży.

Jest to jedyna placówka na terenie powiatu chodzieskiego.

Działania Warsztatu


Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym.

Funkcjonowanie Warsztatu


Warsztat jest placówką typu dziennego.
Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Czas trwania zajęć wynosi 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Kto może być uczestnikiem Warsztatu?


Uczestnikami warsztatu mogą być osoby, które posiadają ważne orzeczenie w stopniu znacznym lub umiarkowanym i mają wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. Kandydat na uczestnika składa wniosek o przyjęcie do Warsztatu.

Jakie zajęcia odbywają się w Warsztacie?


Podopieczni warsztatu pod okiem instruktorów uczestniczą w zajęciach zgodnych z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, który może być w trakcie modyfikowany i zmieniany, jeśli wymaga tego sytuacja uczestnika warsztatu.

Jakie zajęcia odbywają się w Warsztacie?


Podopieczni warsztatu pod okiem instruktorów uczestniczą w zajęciach zgodnych z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, który może być w trakcie modyfikowany i zmieniany, jeśli wymaga tego sytuacja uczestnika warsztatu.

W Warsztacie codziennie odbywają się zajęcia w pracowniach:

  • Rękodzielniczej,
  • Gospodarstwa domowego,
  • Ogrodniczo – plastycznej,
  • Ceramicznej,
  • Stolarskiej,
  • Komputerowej,
  • Gospodarczo – uzawadawiającej,
  • Krawieckiej.
    Podstawa prawna


Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 573),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63, poz. 587).

Menu Witryny