Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne
projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2030”
Zarząd Powiatu Chodzieskiego informuje o poddaniu konsultacjom społecznym projektu uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Chodzieskiego na lata 2021-2030”.
Zainteresowanych informujemy o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, treść udostępniona jest również na stronie internetowej PCPR w zakładce konsultacje społeczne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki.
Wszelkie uwagi i opinie można składać w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży przy ulicy Wiosny Ludów 14a, 64-800 Chodzież lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: pcprchodziez@idsl.pl w terminie od 15-19 listopada 2021 roku do godziny 14.00.

Menu Witryny