Programy i strategie

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2021 – 2030
Pobierz plik PDF
– CZĘŚĆ I
Pobierz plik PDF
– CZĘŚĆ II


POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021-2023
Pobierz plik PDF


POWIATOWY PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE
Pobierz plik PDF


POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2021-2030
Pobierz plik PDF


POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE CHODZIESKIM NA LATA 2017 – 2025
Pobierz plik PDF

Menu Witryny