Aktywny Samorząd 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął załącznik do uchwały nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 2021 r. pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

Terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków:
MODUŁ I
– od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku
MODUŁ II
– od dnia 1 marca 2021 roku do dnia 31 marca 2021 roku (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2020/2021)
– od dnia 1 września 2021 roku do dnia 10 października 2021 roku (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do zapoznania się z treścią kierunków działań pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku pod adresem www.pfron.org.pl w zakładce „Aktualności- Komunikaty”.

Wniosek o dofinansowanie można składać:

  • w wersji elektronicznej przez dedykowaną do tego platformę internetową SOW- System Obsługi Wsparcia
    Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.
a także:
na Portalu Profilu Zaufanego,
na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

  • w wersji papierowej w siedzibie Centrum. Wnioski na Moduł I i Moduł II wraz z załącznikami dostępne są w jednostce oraz na stronie internetowej.
    Ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc!
    Także w 2021 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

Menu Witryny