Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ZAKRES DZIAŁANIA

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży wydaje:

– orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,

– orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

– karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych,

– legitymacje dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży wydaje orzeczenia dla mieszkańców powiatu chodzieskiego.

Menu Witryny