Oferty pracy

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza nabór
na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza nabór na stanowisko: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza nabór na stanowisko: PSYCHOLOG

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Głównego Specjalisty

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Głównego Specjalisty

Menu Witryny