Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”

INFORMACJA O PROJEKCIE

Informacja o projekcie

SZCZEGÓŁY – PLIK PDF DO POBRANIA


Zarządzenie nr 5/2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży
z dnia 29 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim”


Zarządzenie – PLIK PDF DO POBRANIA


Regulamin – PLIK PDF DO POBRANIA


Załączniki PCPR – PLIK PDF DO POBRANIA


Załączniki MOPS – PLIK PDF DO POBRANIA


Szczegółowy harmonogram udzielonego wsparcia

w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

PEŁNA INFORMACJA KLIKNIJ TUTAJ – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – KWIECIEŃ 2017

Harmonogram Kwiecień 2017 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA KANDYDATÓW NA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – MAJ 2017

Harmonogram Maj 2017 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM USŁUG ASYSTENCKICH DLA 33 BENEFICJENTÓW PROJEKTU CZERWIEC 2017 – GRUDZIEŃ 2018

Harmonogram Czerwiec 2017 – Grudzień 2018 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM USŁUG REHABILITANTA/FIZJOTERAPEUTY DLA 33 UCZESTNIKÓW PROJEKTU LIPIEC 2017 – GRUDZIEŃ 2018

Harmonogram Lipiec 2017 – Grudzień 2018 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA – Akademia Rodzicielstwa Zastępczego – SIERPIEŃ 2017

Harmonogram Sierpień 2017 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA 33 UCZESTNIKÓW PROJEKTU SIERPIEŃ 2017 – GRUDZIEŃ 2018

Harmonogram Sierpień 2017 – Grudzień 2018 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM SZKOLENIE PRZYWRACAJĄCE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WRZESIEŃ 2017

Harmonogram Wrzesień 2017 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA – Zadanie 1 Poprawa dostępu do usług społecznych w ramach działań PCPR Chodzież – WRZESIEŃ 2017

Harmonogram Wrzesień 2017 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM SPECJALISTYCZNEGO GRUPOWEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN – PAŹDZIERNIK 2017

Harmonogram Październik 2017 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA – Zadanie 1 Poprawa dostępu do usług społecznych w ramach działań PCPR Chodzież – PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2017

Harmonogram PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2017 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA – Zadanie 1 Poprawa dostępu do usług społecznych w ramach działań PCPR Chodzież – STYCZEŃ-LUTY 2018

Harmonogram STYCZEŃ-LUTY 2018 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA – Zadanie 1 Poprawa dostępu do usług społecznych w ramach działań PCPR Chodzież – MARZEC 2018

Harmonogram MARZEC 2018 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA – Zadanie 1 Poprawa dostępu do usług społecznych w ramach działań PCPR Chodzież: KWIECIEŃ – CZERWIEC 2018

Harmonogram KWIECIEŃ – CZERWIEC 2018 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA – SZKOLENIE PRZYWRACAJĄCE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – CZERWIEC 2018, LIPIEC 2018

Harmonogram CZERWIEC – LIPIEC 2018 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA – Zadanie 1 Poprawa dostępu do usług społecznych w ramach działań PCPR Chodzież – WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2018

Harmonogram WRZESIEŃ – GRUDZIEŃ 2018 – PLIK PDF DO POBRANIA

HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA – PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU – OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – PAŹDZIERNIK 2018

Harmonogram PAŹDZIERNIK 2018 – PLIK PDF DO POBRANIA


Informacja – trwałość projektu


SZCZEGÓŁY – PLIK PDF DO POBRANIA

Informacja
o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu


SZCZEGÓŁY – PLIK PDF DO POBRANIA


ZAPYTANIA OFERTOWE


Zapytanie ofertowe NR 7/WRPO/7.2.1/2018/A (Konkurencyjność) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe oraz załączniki – PLIK ZIP DO POBRANIA


INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA – PLIK PDF DO POBRANIA


Zapytanie ofertowe NR 7/WRPO/7.2.1/2018/RR (Rozeznanie rynku) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe oraz załączniki – PLIK ZIP DO POBRANIA


Zapytanie ofertowe NR 6/WRPO/7.2.1/2018/A (Konkurencyjność) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe oraz załączniki – PLIK ZIP DO POBRANIA


INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA – PLIK PDF DO POBRANIA


Zapytanie ofertowe NR 5/WRPO/7.2.1/2017/A (Konkurencyjność) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe oraz załączniki od 1 do 10 – PLIK ZIP DO POBRANIA


Zapytanie ofertowe NR 4/WRPO/7.2.1/2017/RR (Rozeznanie rynku) z dnia 14.09.2017 do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe, załącznik nr1 i nr2 – PLIK PDF DO POBRANIA


Zapytanie ofertowe NR 5/WRPO/7.2.1/2017/RR (Rozeznanie rynku) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe, załącznik nr1 i nr2 – PLIK PDF DO POBRANIA


Zapytanie ofertowe NR 4/WRPO/7.2.1/2017/RR (Rozeznanie rynku) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe, załącznik nr1 i nr2 – PLIK PDF DO POBRANIA


Zapytanie ofertowe NR 3/WRPO/7.2.1/2017/RR (Rozeznanie rynku) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe, załącznik nr1 i nr2 – PLIK PDF DO POBRANIA


Zapytanie ofertowe NR 4/WRPO/7.2.1/2017/A (Konkurencyjność) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe – PLIK PDF DO POBRANIA


Formularz_ofertowy_zal_nr_1 – PLIK PDF DO POBRANIA


oswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_2 – PLIK PDF DO POBRANIA


oswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_3 – PLIK PDF DO POBRANIA


INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA – PLIK JPG DO POBRANIA


Zapytanie ofertowe NR 3/WRPO/7.2.1/2017/A (Konkurencyjność) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe – PLIK PDF DO POBRANIA


Formularz_ofertowy_zal_nr_1 – PLIK PDF DO POBRANIA


oswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_2 – PLIK PDF DO POBRANIA


oswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_3 – PLIK PDF DO POBRANIA


INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA – PLIK PDF DO POBRANIA


Zapytanie ofertowe NR 2/WRPO/7.2.1/2017/A (Konkurencyjność) do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe – PLIK PDF DO POBRANIA


Formularz_ofertowy_zal_nr_1 – PLIK PDF DO POBRANIA


oswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_2 – PLIK PDF DO POBRANIA


oswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_3 – PLIK PDF DO POBRANIA


INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA – PLIK PDF DO POBRANIA


Zapytanie ofertowe NR 2/WRPO/7.2.1/2017/RR do pobrania poniżej


Zapytanie ofertowe RR – PLIK PDF DO POBRANIA


rr_zalacznik_nr_1 – PLIK PDF DO POBRANIA


rr_zalacznik_nr_2 – PLIK PDF DO POBRANIA


Zapytanie ofertowe NR 1/WRPO/7.2.1/2017/RR (ROZEZNANIE RYNKU) do pobrania poniżej


(ROZEZNANIE RYNKU) – PLIK PDF DO POBRANIA


rr_zalacznik_nr_1 – PLIK PDF DO POBRANIA


rr_zalacznik_nr_2 – PLIK PDF DO POBRANIA


Zapytanie ofertowe NR 1/WRPO/7.2.1/2017/A do pobrania poniżej


ogloszenie – PLIK PDF DO POBRANIA


oswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_1 – PLIK PDF DO POBRANIA


oswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_2 – PLIK PDF DO POBRANIA


oswiadczenie_wykonawcy_zal_nr_3 – PLIK PDF DO POBRANIA


Wyniki zapytania ofertowego – PLIK JPG DO POBRANIA

Menu Witryny