„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” (S-A-M): „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. W przypadku programu „Mieszkanie dla absolwenta” będzie on realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy. Natomiast w przypadku programu „Dostępne mieszkanie” cel będzie realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Menu Witryny