Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON aktywność społeczna i obywatelska

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Ankieta pozwoli zobrazować, jak kształtuje się aktywność społeczna i obywatelska osób niepełnosprawnych oraz jakie są w tym zakresie potrzeby. Ważnym zagadnieniem jest również poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kontaktów z administracją publiczną.
Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej link do ankiety.
https://forms.office.com/r/L67G2bn1F9
Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 6 września 2022 r.

Menu Witryny